این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی فرهنگی

روانشناسی اسلامی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی بالینی کودکان  و  نوچوانان

روانشناسی عمومی

سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)

فلسفه تعلیم و تربیت

برنامه ریزی درسی

روانشناسی سلامت

روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

مشاوره مدرسه

مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،

توانبخشی)

علوم تربیتی

تعليم و تربيت اسلامی

برنامه ریزی آموزشی

آموزش و پرورش ابتدایی

آموزش و پرورش پیش دبستانی

آموزش و پرورش دبستانی

آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و بهسای منابع انسانی

آموزش بزرگسالان

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

تکنولوژی آموزشی

برنامه ریزی درسی

تحقیقات آموزشی

مديريت آموزشی

آموزش الكترونيك

اخلاق اسلامی

 جامعه شناسی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

 جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی گروه های اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

جامعه شناسی ورزشی

جامعه شناسی شهری

مردم شناسی

ازدواج و خانواده

پژوهش علوم اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

مطالعات زنان و خانواده

جمعیت شناسی

مدیریت خدمات اجتماعی

مطالعات راهبردی فرهنگ

صفحه اصلی > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس

100000

هزینه ثبت نام غیر حضوری + مقاله اول  (پرداخت این آیتم الزامی میباشد

50000

ثبت و ارسال مقاله دوم       

50000

ثبت و ارسال مقاله سوم       

50000

ثبت و ارسال مقاله چهارم   

50000

ثبت و ارسال مقاله پنجم

50000

پکیج اضافی برای سایر نویسندگان (گواهی ارائه مقالات )هر نفر

60000

هزینه هر کارگاه مجازی


کاربران عزیز می توانند در پنل کاربری خود در قسمت خدمات آیتم های خود را ثبت و تایید کنند و در قسمت پرداخت آنلاین هزینه های خود را پرداخت کنند


کاربرانی که با مشکل مواجه می شوند میتوانند با شماره تماس دبیر خانه تماس بگیرند
02177247045