این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی فرهنگی

روانشناسی اسلامی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی بالینی کودکان  و  نوچوانان

روانشناسی عمومی

سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)

فلسفه تعلیم و تربیت

برنامه ریزی درسی

روانشناسی سلامت

روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

مشاوره مدرسه

مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،

توانبخشی)

علوم تربیتی

تعليم و تربيت اسلامی

برنامه ریزی آموزشی

آموزش و پرورش ابتدایی

آموزش و پرورش پیش دبستانی

آموزش و پرورش دبستانی

آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و بهسای منابع انسانی

آموزش بزرگسالان

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

تکنولوژی آموزشی

برنامه ریزی درسی

تحقیقات آموزشی

مديريت آموزشی

آموزش الكترونيك

اخلاق اسلامی

 جامعه شناسی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

 جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی گروه های اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

جامعه شناسی ورزشی

جامعه شناسی شهری

مردم شناسی

ازدواج و خانواده

پژوهش علوم اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

مطالعات زنان و خانواده

جمعیت شناسی

مدیریت خدمات اجتماعی

مطالعات راهبردی فرهنگ

صفحه اصلی > هیئت علمی داوران
.: هیئت علمی داورانهیئت علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

دبیر علمی کنفرانس

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.png نام و نام خانوادگی :آقای دکتر امیر مسعود رستمی

مقطع تحصیلی  : دکترای

رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی

سمت : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، مشاور خانواده و مسائل اجتماعی

رئیس کنفرانسhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر حسین نامدار

مقطع تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : مدیریت آموزش عالی

سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

نام و نام خانوادگی :آقای فرشاد براتی

سمت : دبیر اجرایی کنفرانس
مدیرعامل موسسه برگزار کننده کنفرانس

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9.jpgنام و نام خانوادگی :آقای آرمین عرب

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترای

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی سیاست گذاری فرهنگی

سمت : مدرس دانشگاه

نام و نام خانوادگی :آقای سعید شیخی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

سمت : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPGنام و نام خانوادگی :آقای اسماعیل خارستانی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترای

رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت( تعلیم و تربیت اسلامی)

 

نام و نام خانوادگی :آقای علی شمسی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترای  

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

سمت : مدرس دانشگاه فرهنگیان

نام و نام خانوادگی :آقای علیرضا صالحی نژاد 

مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : مطالعات منطقه ای(علوم اجتماعی و علوم سیاسی)

سمت : سردبیر مجله ارتباطات بین فرهنگی

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C.jpgنام و نام خانوادگی :خانم  لیلا رضایی

مقطع تحصیلی : دکتراي

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

سمت : کارشناس روابط بین الملل اداره اموزش و پرورش

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C.jpgنام و نام خانوادگی :آقای هاشم اندیشه

مقطع تحصیلی : دانشجوي دكترای

رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث

سمت : مدرس دانشگاه‌ اصول الدین قم

نام و نام خانوادگی :خانم  رقیه ایران یار

مقطع تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی

 


 

نام و نام خانوادگی : آقای علی فلاحی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی : جامعه شناسی

سمت: مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%84%D8%B7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpgنام و نام خانوادگی : خانم مهناز تسلیمی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

سمت: مدیر برنامه ریزی حوزه آموزش تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه تقی زاده

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترای

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

سمت: مدیرگروه رشته آسب شناسی اجتماعی و بیمه و تربیت    علمی کاربردي بهزیستی و تامین اجتماعی

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه معتمد لنگرودی

مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : تاریخ اسلام

سمت: مدرس دروس معارف اسلامی دانشگاه پیام نور واحد لنگرود