روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی فرهنگی

روانشناسی اسلامی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی بالینی کودکان  و  نوچوانان

روانشناسی عمومی

سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)

فلسفه تعلیم و تربیت

برنامه ریزی درسی

روانشناسی سلامت

روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

مشاوره مدرسه

مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،

توانبخشی)

علوم تربیتی

تعليم و تربيت اسلامی

برنامه ریزی آموزشی

آموزش و پرورش ابتدایی

آموزش و پرورش پیش دبستانی

آموزش و پرورش دبستانی

آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و بهسای منابع انسانی

آموزش بزرگسالان

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

تکنولوژی آموزشی

برنامه ریزی درسی

تحقیقات آموزشی

مديريت آموزشی

آموزش الكترونيك

اخلاق اسلامی

 جامعه شناسی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

 جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی گروه های اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

جامعه شناسی ورزشی

جامعه شناسی شهری

مردم شناسی

ازدواج و خانواده

پژوهش علوم اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

مطالعات زنان و خانواده

جمعیت شناسی

مدیریت خدمات اجتماعی

مطالعات راهبردی فرهنگ

صفحه اصلی > هیئت علمی داوران
.: هیئت علمی داورانهیئت علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

دبیر علمی کنفرانس

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.png نام و نام خانوادگی :آقای دکتر امیر مسعود رستمی

مقطع تحصیلی  : دکترای

رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی

سمت : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، مشاور خانواده و مسائل اجتماعی

رئیس کنفرانسhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر حسین نامدار

مقطع تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : مدیریت آموزش عالی

سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

نام و نام خانوادگی :آقای فرشاد براتی

سمت : دبیر اجرایی کنفرانس
مدیرعامل موسسه برگزار کننده کنفرانس

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9.jpgنام و نام خانوادگی :آقای آرمین عرب

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترای

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی سیاست گذاری فرهنگی

سمت : مدرس دانشگاه

نام و نام خانوادگی :آقای سعید شیخی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

سمت : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPGنام و نام خانوادگی :آقای اسماعیل خارستانی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترای

رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت( تعلیم و تربیت اسلامی)

 

نام و نام خانوادگی :آقای علی شمسی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترای  

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

سمت : مدرس دانشگاه فرهنگیان

نام و نام خانوادگی :آقای علیرضا صالحی نژاد 

مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : مطالعات منطقه ای(علوم اجتماعی و علوم سیاسی)

سمت : سردبیر مجله ارتباطات بین فرهنگی

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C.jpgنام و نام خانوادگی :خانم  لیلا رضایی

مقطع تحصیلی : دکتراي

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

سمت : کارشناس روابط بین الملل اداره اموزش و پرورش

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C.jpgنام و نام خانوادگی :آقای هاشم اندیشه

مقطع تحصیلی : دانشجوي دكترای

رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث

سمت : مدرس دانشگاه‌ اصول الدین قم

نام و نام خانوادگی :خانم  رقیه ایران یار

مقطع تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی

 


نام و نام خانوادگی : آقای علی فلاحی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی : جامعه شناسی

سمت: مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%84%D8%B7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpgنام و نام خانوادگی : خانم مهناز تسلیمی

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

سمت: مدیر برنامه ریزی حوزه آموزش تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

 

 

نام و نام خانوادگی

عضو هیئت علمی داوران

تخصص

آقای دکتر امیرمسعود رستمی

( دبیر علمی کنفرانس )

روان­شناسی عمومی

آقای دکتر حسین نامدار

( رئیس کنفرانس )

مدیریت آموزش عالی

آقای هاشم اندیشه

عضو هیئت علمی کنفرانس

علوم قرآن و حدیث

آقای دکتر رحمت اله خوارزمی رحیم آبادی

عضو هیئت علمی کنفرانس

تحقيقات آموزشي

آقای دکتر امیر رضائی پناه

عضو هیئت علمی کنفرانس

علوم سیاسی

آقای سعید محمودی نیا

عضو هیئت علمی کنفرانس

روانشناسی عمومی

آقای سعید شیخی

عضو هیئت علمی کنفرانس

علوم تربیتی

آقای دکتر اسماعیل خارستانی

عضو هیئت علمی کنفرانس

فلسفه تعلیم و تربیت

آقای دکتر علی شمسی

عضو هیئت علمی کنفرانس

علوم تربیتی

آقای دکتر علیرضا صالحی نژاد

عضو هیئت علمی کنفرانس

مطالعات منطقه ای(علوم اجتماعی و علوم سیاسی)

خانم دکتر لیلا رضائی

عضو هیئت علمی کنفرانس

علوم تربیتی

آقای دکتر آرمین عرب

عضو هیئت علمی کنفرانس

علوم اجتماعی سیاست گذاری فرهنگی

آقای پیمان اکبری

عضو هیئت علمی کنفرانس

مدیریت

خانم دکتر فرانک مختاریان

عضو هیئت علمی کنفرانس

مديريت آموزشي

آقای دکتر حمید جعفریان یسار

عضو هیئت علمی کنفرانس

فلسفه تعلیم و تربیت

آقای دکتر سعيد علائی

عضو هیئت علمی کنفرانس

برنامه ريزي شهري

آقای دکترجواد پسندیده

عضو هیئت علمی کنفرانس

مدیریت آموزشی

آقای دکترمحمدرضا گودرزی

عضو هیئت علمی کنفرانس

مدیریت منابع انسانی

آقای دکترعلی فلاحی

عضو هیئت علمی کنفرانس

جامعه شناسی

آقای مسعود نوری

عضو هیئت علمی کنفرانس

مدیریت اموزش عالی

آقای مهدی امیری

عضو هیئت علمی کنفرانس

علوم تربیتی

آقای علیرضا داداشی جوکندان

عضو هیئت علمی کنفرانس

مدیریت بازرگانی

آقای دکتر محمدحسین غلامی نوقاب

عضو هیئت علمی کنفرانس

مدیریت آموزشی

آقای محمود شهیدی

عضو هیئت علمی کنفرانس

مشاوره

آقای علی محمدی

عضو هیئت علمی کنفرانس

مشاوره خانواده

آقای دکتر بهزاد تریوه

عضو هیئت علمی کنفرانس

روانشناسی عمومی

آقای دکتر رامبد فرشیدفر

عضو هیئت علمی کنفرانس

مدیریت استراتژیک

آقای مرتضی مرادی دولیسکانی

عضو هیئت علمی کنفرانس

علوم تربیتی

خانم دکتر رقیه ایران یار

عضو هیئت علمی کنفرانس

روانشناسی عمومی

خانم دکتر محبوبه ثابت ایمانی

عضو هیئت علمی کنفرانس

روانشناسی تربیتی

خانم فاطمه معتمدلنگرودی

عضو هیئت علمی کنفرانس

تاریخ اسلام

خانم مهناز تسلیمی

عضو هیئت علمی کنفرانس

مدیریت آموزشی