اعضای کمیته علمی و سخنرانان کلیدی


دکتر حسین نامدارعضو هیات علمی دانشگاه شهید ستاری

دکتر مهدی قادری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور


 

 مهندس فرشاد براتی دبیر اجرایی

 دکتر لیلا رضایی کارشناس روابط بین الملل

 

 دکتر اسماعیل خارستانی


 دکتر سارا حاجی مظفری

 دکتر مهناز تسلیمی مدیر وزارت آموزش و پرورش


  دکتر سید علی مستجاب الدعواتی مدرس دانشگاه

 دکتر شاهرخ محمدی مدرس دانشگاه

 دکتر هاشم اندیشه مدرس دانشگاه

 

.: ساختار سازمانی کنفرانس |

دبیر علمی کنفرانس
آقای دکتر مهدی قادری (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ، مدیر گروه رشته علوم اجتماعی و مدرس دانشگاه پیام نور)
رئیس کنفرانس
آقای دکتر حسین نامدار(عضو هیات علمی دانشگاه علوم وفنون شهید ستاری)
دبیر اجرایی
آقای فرشاد براتی ( رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان )
مسئول دبیر خانه
خانم مقدمی