.: ساختار سازمانی کنفرانس |

دبیر علمی کنفرانس
آقای دکتر امیرمسعود رستمی (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده)
رئیس کنفرانس
آقای دکتر حسین نامدار(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم وفنون شهید ستاری)
دبیر اجرایی
آقای فرشاد براتی ( رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان )
مسئول دبیر خانه
خانم مقدمی